Jegerprøvekurs

Det obligatoriske kurset er på 30 timer, fordelt over ni obligatoriske samlinger. Det fins nettbasert læring for alle samlingene. Dette kan brukes som læreverk, eller til å repetere og forberede eksamen. Kandidaten kan ha fravær på inntil to samlinger, forutsatt at det leveres dokumentasjon til instruktøren på bestått test fra e-læring for denne samlingen.  

Eksamen og gebyr

Du kan avlegge jegerprøveeksamen fra det året du fyller 14 år. Den som skal gå opp til eksamen må registrere seg som jegerprøvekandidat og betale et gebyr på kr. 300,- som gjelder for ett eksamensforsøk.

Eksamen foregår på datamaskin og du får 50 spørsmål med tre svaralternativer. Du må svare rett på 40 spørsmål for å kunne bestå. Du har 50 minutters eksamenstid.
Hvis du ikke består eksamen har du anledning til å ta avlegge ny eksamen etter minimum en uke. Du må da betale nytt jegerprøvegebyr.​

Lese- og eller sk​​rivevansker?

Under eksamen skal du klikke riktig svaralternativ. Du skal ikke skrive under eksamen. Du kan også få oppgavene lest opp. Har du lese-/ skrivevansker kan du ha rett på forlenget tid på eksamen. Snakk med testleder i din kommune i forkant av eksamen. Det er ikke tillatt med hjelpemidler under eksamen.​ 

​​​​Eksamen på engelsk?

Synes du norsk er vanskelig kan du ta eksamen på engelsk.​

Det er kommunene som arrangerer elektronisk eksamen. Registrer deg som kandidat til jegerprøven, velg eksamenskommune og betal jegerprøvegebyr på Miljødirektoratet sine nettsider. 

Jegerregisteret

Du blir registrert i Jegerregisteret etter å ha gjennomført og bestått jegerprøven. Det gir deg rett til å utøve småviltjakt og fangst selvstendig, etter du er fylt 16 år. Du kan utøve selvstendig storviltjakt fra fylte 18 år.

Jaktkort

Du trenger dokumentasjon på at du er registrert og har betalt jegeravgift når du kjøper jaktkort på internett fra ulike tilbydere, i forbindelse med kontroll under jakt og når du skal ta over eller kjøpe våpen og ammunisjon.I Jegerregisteret, som du finner i Brønnøysundregisteret, kan du finne ut hvilke opplysninger som er registrert på deg, betale jegeravgift og bestille jegeravgiftskort.

Opplæring i jakt og fangst

I løpet av kalenderåret du fyller 14 år og fram til fylte 16 år, kan du delta i jakt for å få opplæring i:

  • Småviltjakt med våpen.
  • Fangst av villmink, mår, rype og kråkefugl.

Fra det kalenderåret du fyller 16 år og fram til fylte 18 år, må du delta i opplæring på storviltjakt med våpen, dersom du har bestått jegerprøven og skyteprøven for storviltjegere.

For å delta som opplæringsjeger, må du:

  • Ha samtykke fra foreldre eller foresatte.
  • Være under forsvarlig tilsyn av person som har fylt 20 år.
  • Tilsynspersonen skal ha mulighet til å kontrollere og instruere deg når du er under opplæring.