Eiendomsskatteliste 2021 til offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten for 2021 ligger ute til offentlig ettersyn fra 26. februar til 9. april.

Listens innhold

Når eiendomsskatten legges ut til offentlig ettersyn, betyr det at skattelistene gjøres tilgjengelige for alle i en periode. Skattelistene viser adresse, gårds- og bruksnummer, takst, skattenivå, skattesats og beregnet skatt for alle eiendommer som skal beskattes. Det legges også ut liste over eiendommer som har fått fritak.