Hvordan fungerer trygghetsalarmen?

  • Trygghetsalarmen er tilknyttet vaktsentralen Kommunalt responssenter som formidler kontakt videre ved behov.
  • Trygghetsalarmen benytter vanligvis mobiltelefonnettet.

Trygghetsalarmen skal medvirke til å skape trygghet og sikkerhet for å kunne bo lengst mulig hjemme i eget hjem.

Slik søker du

Du søker via digital søknadsskjema som du finner under Skjema, under artikkelen. Du logger deg på via ID-porten, fyller ut skjema og sender inn søknaden digitalt. Det er også mulig å sende inn søknad via brevpost (postadressen finner du nederst på nettsiden).

Fyll ut skjema, beskriv dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger.

Det er anledning til å søke på vegne av andre. Husk da å laste opp eller legge ved fullmakt fra den søknaden gjelder. 

Hvem kan søke?

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Hvordan sier du opp trygghetsalarmen?

Dersom du ønsker å si opp trygghetsalarmen din sender du en skriftlig oppsigelse pr e-post eller vanlig brevpost: 

 post@lindesnes.kommune.no

Postadresse:
Avdeling helsefremming og rehabilitering
Nordre Heddeland 26
4534 Marnardal