Hvem passer kurset for?

Kurset er for personer mellom 18-65 år som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter.

Hvem passer ikke kurset for?

Deg med søvnapne, døgnrytmeforstyrrelser eller restless legs. Kontakt din fastlege for medisinsk behandling.

Tid, sted - oppstart

Kurset har 5 samlinger med oppstart vinteren/ våren 2021. ​


Oppmøtested

Frisklivssentralen, Lars O. Røllandsgt 7 (Mandal sykehjem)