Tid, sted og oppstart

Kursdatoer

Sted

Antall samlinger

Dager

  • 13. november
  • 20. november
  • 27. november
  • 11. desember
Frisklivssentralen
4
Onsdager kl. 16-18
Aktivitetsoversikt høsten 2024
 

Målgruppe

Kurset er for deg mellom 18-65 år som opplever søvnvansker som går ut over hverdagen og som ønsker å forbedre søvnkvaliteten uten bruk av medikamenter.

Sliter du med søvnapne, døgnrytmeforstyrrelser eller restless legs kan du ha god nytte av deler av kurset, men bør i tillegg kontakte fastlege for medisinsk oppfølging.

Hva koster det?

Kr. 300,-

Forskningsprosjekt - se film

Frisklivssentralen i Lindesnes deltar i et forskningsprosjekt i samarbeid med NTNU som skal undersøke om kurset "Sov Godt" har en gunstig effekt på søvnkvalitet og livskvalitet.

 

NTNU Medisinfri Søvnbehandling

Påmelding og spørsmål

Har du spørsmål, eller ønsker du å delta, kan du ta kontakt med oss i Frisklivssentralen på
tlf. 90 51 37 51