Normalen er delt i tre hovedkapitler, hvorav de to første skal legges til grunn for reguleringsplaner, tekniske planer og ved enkeltvedtak. Det tredje kapitlet legges til grunn for utarbeidelse av tekniske planer, materialbestillinger, anleggsutførelse og kontroll. Nye veier som ikke oppfyller normalenes krav skal ikke godkjennes opptatt som kommunale veier. 

Veinormal for Lindesnes kommune ble vedtatt i kommunestyret 19. desember 2019.

Du finner Veinormalen under artikkelen, under Vedlegg.