Krigsseilermonumentet

8. mai 2019 var det avduking av krigsseilermonumentet. Alle ble invitert til å være med på den store dagen for å hedre minnet etter krigsseilerne og alle dem som har gjort en innsats for fred.

Krigsseilermonumentet skal hedre våre krigsseilere fra handelsflåten som falt i tjeneste for Norge under 2. verdenskrig. Monumentet preges med 183 navn på krigsseilere fra Vest-Agder, som betalte den høyeste prisen for at Norge vant tilbake sin frihet. 

Monumentet er fullfinansiert gjennom et omfattende innsamlingsarbeid. Her har alle kommuner med registrerte krigsseilere i vestfylket støttet prosjektet økonomisk, i tillegg til fylkeskommune, Forsvarsdepartementet, privatpersoner og næringsliv.

Fotosamlinger