Kort om arrangementet

Ordningen er basert på frivillighet fra advokatene i Mandal hvor målet er å løse juridiske problem under konsultasjonen.

Flere av advokatfirmaene i Mandal har gått sammen om å tilby gratis advokathjelp til kommunens innbyggere i biblioteket ca. én gang i måneden. Har du en kompleks sak som ikke lar seg løse i løpet av den avsatte tiden, vil du få råd om hvordan du kan gå videre med saken.

NB! Husk å ta kontakt med Mandal bibliotek for å reservere tid.

Møtested

Mandal bibliotek
Buen, Havnegata 2, Mandal