Bestilling

Ved bytte av, eller nyinstallering av vannmåler bestiller rørlegger vannmåler. Bestillingen sendes på oppgitt e-post. 
Forutsetter godkjent tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. Rutinen gjelder også ved midlertidig tilknytning.

Bestillingen må inneholde følgende informasjon:

 1. Eiendom
  • Gnr/bnr/fnr/snr
  • gatenavn og nummer + bokstav
 2. Eiernavn
 3. Type bygg (bolig, fritidsbolig, leilighetsbygg, næring etc.).
 4. Tilknytningen gjelder vann og/eller avløp
  Er eiendommen tilknyttet vann og/eller avløp.
  Sprinkleranlegg/brannvann:
  Alt forbruk skal måles, men man blir ikke fakturert for vann som brukes til brannslokking.
 5. Nyinstallering eller bytte av vannmåler (Ved bytte må det oppgis årsak til bytte*)
  *Vannmåler leies av kommunen. Kommunen foretar ordinære bytter. Er vannmåler ødelagt blir eier fakturert for skadet vannmåler.
 6. Målertype
  Det leveres ut standard måler DN20 1“ - Q3 2,5 m³/h. Andre størrelser leveres ut etter avtale.
  Dersom det er behov for flere målere, ønsker kommunen at dette er parallellkoblinger (ikke fratrekksmålere).
 7. Saksnummer i P360 for de som har det i forbindelse med søknad om tilknytning eller en byggesak.

Utlevering og ferdigmelding

Når man har fått svar på bestilling av vannmåler, kan vannmåler hentes på Doneheia 45. Lokalet er ikke betjent til enhver tid, så vi anbefaler å avtale tidspunkt for utlevering. Kan avtales via oppgitt kontaktinformasjon.

Dersom installasjonen er i nær fremtid, legger vi klar vannmåler. Vannmåler leveres med konsoll og plombering.

Ved bestilling av annen type vannmåler enn DN20 1“ - Q3 2,5 m³/h eller DN20 1“ - Q3 4m³/h, må det påregnes bestillingstid.