Kan du fortelle litt om deg selv?

Jeg er født i 1973, bor på Skinsnesheia i Mandal, er gift, har barn og en hund som heter Stella.

Familie og jobb er det som har høyest prioritert nå. Jeg har alltid likt å jobbe, og da jeg var yngre var det i stor grad det og idrett jeg prioriterte. Etter å ha fullført videregående skole, valgte jeg å jobbe fremfor å ta en formell utdanning. Jeg har jobbet helt siden ungdomsskolen og store deler av min yrkesaktive bakgrunn er som selvstendig næringsdrivende. Nå har jeg permisjon i jobben som driftssjef i CoopSørVest.

I barndommen var sjøen en naturlig lekeplass for oss med båt og en spesiell interesse for kystkultur. Derfor var det naturlig i 2006 å starte som frivillig skipper på redningsskøyta i Mandal. Der har jeg vært siden, og har i den sammenheng tatt en rekke kurs og sertifikater. Idrett var også en stor del av min ungdomstid med sykkel som den store lidenskapen. Fikk oppleve mange hjørner i Europa på min ferd som sykkelrytter og har mange minner fra den tiden. Jeg ble norgesmester i 1996.

Helt siden 90-tallet har jeg brukt mye tid på Bortelid i Åseral. I fjellheimen generelt finner jeg fort roen. Derfor er idrett og friluftsliv en stor lidenskap. Hytta vi bygde i Åseral har blitt et naturlig samlingssted for familien sammen med gode venner.

Jeg ble politisk aktiv i 2006/2007 uten å ha noen særlige ambisjoner. I 2007 ble jeg valgt inn i bystyret i Mandal og ble etter hvert bitt av basillen. Jeg ble ordfører i Mandal i 2015 og satt ut 2019 inntil vi ble en ny kommune.

Hva ønsker du for Lindesnes kommune?

Det viktigste vi kan oppnå i Lindesnes kommune er å legge til rette for at flere vil etablere seg i kommunen. Det gjelder både familier, enkeltmennesker, og næringsliv. For at vi skal verne om og legge til rette for at eksisterende næringsliv kan utvikle seg og nytt næringsliv kan etablere seg, må vi tørre å utfordre og legge til rette for at vi har alle typer areal til eksisterende og fremtidig næring. For at vi skal fortsette å ha gode oppvekstsvilkår, gode velferdsordninger og ikke minst ha en verdig eldreomsorg er vi helt avhengig av økte inntekter gjennom skatt. Økte skatteinntekter kommer primært gjennom vekst og utvikling.

Hva er viktig for deg i rollen som ordfører?

Som ordfører er det viktig for meg å ha god kontakt med innbyggerne, næringsliv, lag og organisasjoner. Det handler mye om å «ta tempen» på kommunen gjennom å lytte til folket.

Hva er det med Lindesnes kommune som du er glad i eller stolt av?

Lindesnes kommune må uten tvil være en av de flotteste kommunene i Norge. Vi har alt. Fra hav til hei med tettsteder, bysentrum og et rikt kulturliv. En rekke frivillige som hver dag gir av seg selv for at andre skal få det litt bedre i sin hverdag.

Ordførers kalender

Hvis du lurer på hvordan hverdagen til ordføreren ser ut, kan du se ordførerens kalender.