Når kan en sak behandles over disk?

Når du kan hukke av for at:

 • det er ingen nabomerknader
 • nødvendige uttalelser fra høringsinstansene er innhentet
 • byggearbeidet er tiltaket er i tråd med plan
 • det leveres komplett søknad med nabovarsel, fagmessige tegninger og situasjonskart. 

Hvilke type saker kan behandles over disk?

 • Kompletter søknader etter PBL § 20-1 a-l og § 20-2
 • Igangsettingstillatelse etter PBL § 21-4
 • Endring av tiltak etter PBL § 20-1 og 20-2
 • Midlertidig brukstillatelse etter plan- og bygningslovens § 21-10 tredje avsnitt
 • Ferdigattest etter plan- og bygningslovens § 21-10

Rammesøknader og delingssøknader kan ikke behandles på nåværende tidspunkt over disk.

Hvordan får du saken behandlet over disk?

 • Når søknaden er klar til behandling, ringer ansvarlig søker til kommunen og bestiller BOD.
 • Tiltaket og byggsted må oppgis.
 • Saksbehandler vil deretter innkalle til behandlingsmøte. Vi vil gjøre vårt beste for at møtet kan finne sted så raskt som mulig.

Søknadsbehandling

Papirsøknader tas med i ett eksemplar til BOD-møtet. Elektroniske søknader sendes inn i ByggSøk-systemet samtidig med at BOD bestilles.

På behandlingsmøtet samarbeider saksbehandler og søker om å gå gjennom søknaden og utforme tillatelsen.

Søker og evt. tiltakshaver får med seg kopi av tillatelsen. Det er kun påkrevd at søker deltar på møtet, men tiltakshaver kan også delta dersom han/hun ønsker det.

Faktura for tilknytningsavgift og saksbehandlingsgebyr blir sendt i etterkant.