En av de som deltok i medvirkningsmøtet torsdag var Elisabeth Arentz fra Lindesnes demensforening. Hun er spesielt opptatt av yngre hjemmeboende med demens, og det å få flere til å bidra med frivillighet.

- Det er mange pensjonister som egentlig er arbeidsføre ennå, som er friske og aktive, og som egentlig kan bidra med ulike hjelpetilbud og aktiviteter. Alle kan bidra med noe. Det gir egenmestring og følelse av at en er til nytte, forteller hun.

Hun mener yngre hjemmeboende med demenssykdom burde fått tilbud om flere aktiviteter i hverdagen. Dette ga hun også innspill om til de som jobber med mestringsplanen.

- For at de med en demenssykdom skal kunne bo hjemme lengst mulig, er det viktig med aktiviteter. Det er en enorm belastning på de pårørende, og da får de litt «friminutt», forklarer hun.

Universell utforming og TT-kort

Bjarne Birketvedt i eldrerådet er spesielt opptatt av universell utforming og TT-kort.

- Det er viktig at eldre kommer seg rundt. Og det er viktig at det er universelt tilrettelagt, slik at eldre kommer seg fram på gangveier og sykkelveier. Det er også viktig at kommunen ikke planter bjørketrær rundt parker, av hensyn til dem med astma og allergi, forteller han.  

Hva er temaplan mestring?

Temaplan mestring skal beskrive kommunes målsetninger og tiltak for å skape en kommune hvor barn, unge, voksne og eldre skal mestre sine liv utfra de forutsetninger og muligheter de har.

I medvirkningsmøtet diskuterte deltakerne, og de ga innspill til blant annet disse temaene:

  • Hva skal vi forvente at kommune skal bidra med og hva kan sivilsamfunnet bidra med?
  • Hvilken offentlig transport trenger vi?
  • Hvordan skal vi utvikle nærmiljøene våre?
  • Og hvordan skaper vi bred deltagelse og gode aktiviteter?

Vær med på å medvirke

Både Bjarne og Elisabeth oppfordrer enda flere til å delta på medvirkningsmøter i regi av kommunen.

- Det er nå man har mulighet til å gi innspill og påvirke. Det er synd at ikke flere kommer når de først har mulighet til å si hva de mener, medvirke og være med på å forme dette, sier de to.