Ungdomsrådet, Eldrerådet, Rådet for personer med funksjonsnedsettelser, og Underutvalget for livskvalitet, mestring og folkehelse ble invitert til en fellessamling der medvirkning og mestring i alle livsfaser var tema. 20 engasjerte representanter møtte i kommunestyresalen til dialog 27. april.

Her er en kort oppsummering av resultatet fra dialogen:  

1) Hvem bør medvirke og hvordan?

  • De som opplever ikke å mestre
  • Arbeidsgruppe som følger hele prosessen der alle rådene er representert
  • Bruke kjente verktøy
  • Møte folk der folk er/ på deres arenaer  

2) Hvilke temaer er viktige?

  • En positiv inngang
  • Inkludere alle = treffe de som opplever ikke å mestre 
  • Trygghet
  • Alle kan-arenaer
  • Overganger/livsfaser/livskriser hele livet
  • Tid til hverandre

Hele rapporten fra dialogen finner du her.

Resultatet er rådgivende for administrasjonens arbeid med å lage mandat for mestringsplanen. Mandatet skal gi planen en tydelig avgrensing og si noe om hvordan medvirkning skal gjennomføres.

Veien videre

Mandat til plan for mestring behandles av Utvalg for plan og samfunnsutvikling 31. mai. 2022.  

Rådmannens ledergruppe er styringsgruppe for planprosessen. Oppstart for planarbeidet er høsten 2022. Ferdig plan forventes vedtatt av kommunestyret før sommeren 2023.