Du kan få hjelp til å sortere gjeld, lage budsjett, sette opp nedbetalingsplaner og også til å søke om gjeldsordning hvis det er nødvendig.

Les mer om økonomi- og gjeldsrådgiving fra NAV her