Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring, offentlig ettersyn av planer

Kommunen annonserer høringen i avisen og på nettsiden. I tillegg sender vi brev til grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner. Er du grunneier har du plikt til å varsle andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

Under finner du en opplistning av aktuelle plansaker lagt ut til høring eller offentlig ettersyn, og som du kan komme med innspill til. 
Sjekk aktuell aktuell plan for frist for når du må ha sendt inn dine merknader.  Her vil det også fremkomme hvor og hvordan du skal sende inn disse.

Hva skjer videre?

Når høringsfristen er over starter arbeidet med å oppsummere merknader. I mange tilfeller må planforslaget endres som følge av disse merknadene. I tiden fram til planen legges fram for ny politisk behandling vil du ikke finne den på våre nettsider.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Når saken er klar legges den fram for kommunestyret, med forslag om vedtak. 

1