Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer - kunngjøringer

Navnesaker på høring

Navnekomiteen i Lindesnes kommune har bedt Statens kartverk om å reise navnesak for en del stedsnavn i gamle Mandal kommune. Saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte. 

Statens kartverk har 11.10.21 sendt saken på lokal høring jf. stadnamnlova § 8.

Evt. uttalelser merkes "Sak 21/03047: Navnesaker på høring" og sendes kommunen innen 07.11.21.

Veisak på høring

Oppstart av planarbeid: detaljregulering for Mandalskrysset næringsområde

TT Anlegg AS starter nå planarbeid med detaljregulering, konsekvensutredning og igangsetting av forhandlinger om utbyggingsavtale for Mandalskrysset næringsområde. Det varsles herved oppstart av planarbeidet jf. §§ 12-8 og 17-4 i plan- og bygningsloven.

Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i henhold til § 12-9, jf. § 4-1 i plan- og bygningsloven. Planområdet er vist i kartskisse.

Frist for innsending av merknader er 1. desember 2021.

Mandalskrysset næringsområde - planavgrensning
1