Årsak til detaljregulering

Detaljreguleringen er en omregulering av to gjeldende planer for Hestehaven.

Formålet med reguleringen er å oppdatere gjeldende planer for området til dagens status slik at planen blir i tråd med dagens regelverk. I tillegg ønskes bl.a. en vurdering av flomproblematikken i området.

Reguleringsarbeidet utføres av

Pål Dalhaug AS og Ing. Geir Gjertsen AS for Lindesnes kommune.

Vedlegg

Ihht Plan og bygningslovens §12-10 er planforslaget utlagt til offentlig ettersyn ved Servicekontoret på rådhuset på Vigeland i tiden 19. desember 2019 – 6. februar 2020.

For å kunne se vedlegg til planen, klikk grå boks under.