Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høringer - kunngjøringer

Vedtak i navnesak: Bringsdal, Nodeland og Sjøbodvik

Statens kartverk vedtok 31.01.23 å omgjøre vedtaket om skrivemåtene av Bringsdal/Brinsdal, Nodeland/Nådeland og Sjøbodvik/Sjøbodvika. Skrivemåtene ble endret fra Brinsdal, Nådeland og Sjøbodvika til henholdsvis Bringsdal, Nodeland og Sjøbodvik etter klage fra kommunen.

Klagefristen er 13.06.23

Kartutsnitt vedtak i navnesak Bringsdal, Nodeland og Sjøbodvik

Plan til offentlig ettersyn: Detaljregulering for Jåbekk sør industriområde

Utvalg for drift og forvaltning har vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Jåbekk sør industriområde ut til offentlig ettersyn. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for nytt næringsareal i forlengelsen av eksisterende næringsområde på Jåbekk.

Frist for å komme med innspill er 13. mai 2023.

Plankart Jåbekk sør industriområde