Kort om prosjektet

Prosjektet er et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Østfold, Innlandet og Trøndelag fylkeskommuner, Froland kommune og Norges jeger- og fiskerforbund. 

Det er etablert et nettverk av feltkontakter i disse fylkene. Når disse blir kontaktet om observerte elgkalver, har de muligheten til å dra ut og undersøke dyret. Om det er fornuftig, vil de kjøre elgkalv-kadaveret inn til Veterinærinstituttet til obduksjon og prøvetaking. De har også mulighet til å selv gjøre undersøkelser og ta ut prøver.

Hva gjør du om du ser en syk eller død elgkalv?

Syk elgkalv:

Om du kommer over en syk elgkalv skal du ta kontakt med den lokale viltforvaltningen gjennom Politiet (tlf. 02800). Den lokale viltforvaltningen kan da vurdere om Trampe-kontaktene skal involveres. 

Død elgkalv:

Om du finner en nylig død elgkalv kan du ringe:

Mer informasjon

  • Prosjektnettsidene til Elgkalven Trampe
  • Bakgrunnstall og vurderinger av bestandsutviklingen: Oppsummeringsrapporten fra overvåkingsprogrammet for hjortevilt for 1991-2021 (Solberg mfl. 2022)
  • Sykdommer hos hjortevilt: Helseovervåkingsprogrammet for vilt (Vilt-HOP)
  • Statistikk om elg: Hjorteviltregisteret