Vi anbefaler vaksine for disse risikogruppene

 • gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • alle fra fylte 65 år
   

Barn og voksne med:

 • diabetes type 1 og 2
 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg til risikogruppene, anbefaler vi influensavaksine til

 • helsepersonell som har pasientkontakt
 • personer som bor sammen med andre med svekket immunforsvar
 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

Hvorfor bør risikogruppene vaksinere seg?

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge har økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Det er ikke alle som blir så veldig syke selv om de har influensa. Dermed kan de smitte andre uten å være klar over det. Sykdommen kan også smitte før den bryter ut.

Ved å vaksinere seg mot influensa, beskytter man ikke bare seg selv mot sykdommen. Man beskytter også alle som man kommer i nærheten av. 

Gratis for risikogruppene

Risikogruppene får influensavaksine gratis sesongen 2020/21. Ved vaksinering hos fastlegen skal personer i risikogruppene denne sesongen betale en egenandel på 50 kroner for vaksinering med injeksjonsvaksine.

De som har frikort betaler ingenting.

Ønsker du å ta influensavaksine?

Ta kontakt med fastlegen din for å ta influensavaksine. 

Må tas årlig

Siden viruset endres fra sesong til sesong, og dermed også sammensetningen av virkestoffene i vaksinene, må vaksinen tas årlig.

Effekt mot koronaviruset?

Influensavaksinen har ikke noen beskyttende effekt mot koronaviruset.