Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Innovasjon Norge - lån og tilskudd til landbruket

Ansvarsområder

Landbrukskontoret har ansvar for forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler som gjelder jord- og skogbruk. Avdelingen har også ansvaret for konsesjon og boplikt, viltforvaltning, kalking av vassdrag, utvikling av tilleggsnæringer og motorferdsel i utmark.
Vi publiserer også aktuelle saker på vår Facebookside, følg oss gjerne.
Landbrukskontoret er åpent fra kl. 07:30 – 15:30.

Aktuelt