Hvordan søker du?

 • Du søker via digitalt søknadsskjema. Søknadsskjemaet finner du nede på siden under Skjema.
  Du logger deg på via ID-porten, fyller ut skjema og sender inn digitalt. 
 • Husk å laste opp et kart som viser hvilket areal du ønsker å kjøpe

Før du søker

Sjekk ut: 

 • Sjekk kommunale planer (kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og eventuelt bebyggelsesplan). Dette finner du i kommunes kart.
 • Arealet som ønskes kjøpt bør være regulert til bolig- eller næringsareal.

Kommunale planer og kart

Hva koster det?

 • Du må betale gebyr for fradeling og oppmåling. Gjelder det en dispensasjon må det betales dispensasjonsgebyr.
 • Du må betale per kvadratmeter for det arealet du skal kjøpe.
 • Du må betale dokumentavgift og tinglysingsgebyr ved overskjøting.

Hva skjer med søknaden din?

Ved positivt svar blir du kontaktet av kommunen.

 • Du får målt opp og merket den nye eiendomsgrensen.
 • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen og blir tinglyst.
 • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Ønsker ikke kommunen å selge arealet, vil du få avslag. 

Behandlingstid

 • Det er ingen krav til behandlingstid, men vi behandler søknaden så raskt som mulig.