Hvordan klage?

Du må sende inn en skriftelig klage innen tre uker fra du mottok vedtaket om barnehageplass. 

Klagen behandles av saksbehandler. Opprettholdes vedtaket, går saken videre til kommunal klagenemd. Vedtaket i klagenemd kan ikke påklages.