Hallen har flere klatrevegger; hovedveggen som er 10 meter høy, barnevegg og buldrevegg. Klatreklubben administrerer klatringen angående treningstider og instruktører.

For mer informasjon kan du se mandalshallen sine nettsider: mandalshallen.no