Medlemmer og kontaktinformasjon

Medlemmer kommunestyret
Navn E-post Telefonnummer Parti
Alf Erik Andersen alferik.andersen@gmail.com   FRP
Anju C. Manneråk anju.choudhary@me.com   FRP
Kjetil Windsland kjetilwindsland@live.no   FRP
Ronni Ellefsen ronniellefsen75@hotmail.com   FRP
Harald Øyslebø harald.oyslebo@lindesnes.kommune.no   FRP
Per Eivind Bratteberg pbratteb@gmail.com   FRP
Lill Tony Larsen Ramvik rulian@online.no   FRP
Nina Bø Egeland ninaboe31@gmail.com   FRP
Ronny Endre Blix rblix@online.no   FRP
Paul Storholt pstorhol@online.no   FRP
Ole Einar Haaland oleinarhaal@gmail.com   FRP
Even Tronstad Sagebakken even.tronstad.sagebakken@lindesnes.kommune.no   AP
Åsmund Mjåland aasmund.mjaaland@gmail.com   AP
Ina Birkeland birkelandina@gmail.com   AP
Åse Lill Kimestad alkim@online.no   AP
Anna Kristine Haraldstad annakharaldstad@icloud.com   AP
Kenneth Hjorth Rafaelsen kenneth.rafaelsen@gmail.com   AP
Jan Øyvind Åvik jan-oyvind.avik@ge.com   AP
Inga E. Fjeldsgaard ingafjeldsgaard@gmail.com   AP
Janne Fardal Kristoffersen janne@lyngdalby.com   H
Åshild Vatne Drange ashild@jddutstyr.no   H
Stanley Tørressen stanley.torressen@gmail.com   H
Edvard August Fjeldskår nesejenta@online.no   H
Nils Bernt Rinde nilrinde@gmail.com   H
Paal Pedersen pedersen.paal@gmail.com   H
John Øyslebø johnoeys@online.no   SP
Randi Fredriksen randi.fredriksen@lindesnes.kommune.no   SP
Ole Sigurd Fidjestøl olesf@online.no   SP
Ingrid Eikås Ukkelberg ingrid.ukkelberg@me.com   SP
Jan Martin Sandland jan.martin.sandland@gmail.com   SP
Svein Jarle Haugland svein.jarle.haugland@lindesnes.kommune.no   KRF
Margrethe Holte  margrethe.holte@frelsesarmeen.no   KRF
Sara M. Helmersen sarahelmersen7@gmail.com   KRF
John Kittelstad john.kittelstad@gmail.com   KRF
Elisabeth Lindland 4515melind@gmail.com   MDG
May Lis Furenes maylisfurenes@gmail.com   MDG
Eva Hinlo evahinlo@online.no   SV
Asle Nesland asle.nesland@gmail.com   V
Per Olav Skutle p-skutl@online.no   V

Oppgaver og myndighet

  • Kommunestyret har overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet.
  • Kommunestyret kan delegere saker til andre politiske utvalg eller til rådmannen gjennom et delegeringsreglement. 
  • Kommunestyret skal behandle saker av overordnet prinsipiell karakter, saker som har et klart overordnet styringsformål eller saker som har økonomiske konsekvenser utover vedtatt budsjett.

Formannskapsmodellen

Lindesnes kommune styres etter formannskapsmodellen. Det innebærer at det de politiske utvalgene som har den overordnede styringen og ledelsen av kommunen.

Kommunestyret velger representanter til formannskapet og de andre politiske utvalgene. I nye Lindesnes kommune velges representantene til de politiske utvalgene etter forholdstallsprinsippet.

Hva er forholdstallsprinsippet?

Forholdstallsprinsippet er når den prosentvise andelen representanter et parti eller samarbeidende partier har i kommunestyret gjenspeiler antall verv partiet eller samarbeidende partier, får i andre styrer, råd og utvalg.