Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Koronavirus

Lindesnes kommune ber alle innbyggere om å følge de nasjonale retningslinjene for bekjempelse av koronasmitten. Vi følger situasjonen tett i samråd med nasjonale myndigheter og har en omfattende beredskap for at alle som trenger det skal få tilgang til informasjon, råd og helsehjelp.  

Andre informasjonskanaler om koronaviruset

Folkehelseinstituttet    Helsenorge     

Click for advice and information to the public about novel coronavirus:

Folkehelseinstituttet    Helsenorge   

App store  google play transp

Aktuelt

Videobesøk

Videobesøk på sykehjem og omsorgsboliger

Pårørende savner kontakten med sine kjære på kommunens sykehjem og heldøgnsbemannende omsorgsboliger som følge av Korona-situasjonen. Lindesnes kommune innfører derfor videobesøk.

Når møte ansikt til ansikt må holdes til et absolutt minimum, håper kommunen at det å få møte hverandre på skjermen er et kjærkomment alternativ.

Påskepynt

Tilsyns- og omsorgstilbud i barnehager og skoler i påsken

Regjeringen og partene i arbeidslivet har oppfordret barnehager og skoler til å holde åpent i påsken, også i helligdagene. Dette for å sikre at barna til ansatte i kritiske samfunnsfunksjoner, og sårbare barn og unge får et tilbud. Informasjon om Lindesnes kommunes ordning finner du her. 

Åpningstider i påsken

Telefontider i påsken

Oversikt over påskens telefontid for koronatelefonen, snakketelefonen for barn og unge, veiledningstelefonen for foreldre, ringevenn, NAVs nødtelefon og sentralbordet.