Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kvalitet og innhold i barnehagen

Barnehagen er et pedagogisk tilbud for barn i førskolealder. Den skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen er den første delen av utdanningsløpet, og bidrar til å gi barn grunnleggende ferdigheter til skolestart.

Aktuelt

Ronse med lekende barn i bakgrunnen. Foto av Markus Spiske

Faktura for mai - barnehage og sfo

Har du betalt inn for mye i mars, eller benyttet du deg av barnehageplass i uke 16? Faktura for mai er nå sendt ut, dette vil bli tatt med på denne faktuaren. 

Huske i barnehage

Åpne barnehager

Alle barnehager i Lindesnes kommune, kommunale så vel som private, er nå åpne igjen.

Skolevei

Trenger barnet ditt skoleskyss på grunn av særlig farlig skolevei?

Foreldre til elever som på grunn av særlig farlig skolevei trenger skyss kommende skoleår, må søke om dette innen 25. april.