Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Praktisk informasjon

Barnehage - hjem samarbeid

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. God dialog mellom barnehage og hjem er viktig. Barnehagen skal legge til rette for at foresatte får mulighet til å påvirke tilbudet.

Helse og miljø i skoler og barnehager

Miljøet i barnehager og skoler skal være slik at det fremmer barnas helse og trivsel og forebygger sykdom og skade. Kommunelegen fører tilsyn med barnehagebarn og elevers arbeidsmiljø.

Overgang fra barnehage til skole/ skolefritidsordning (SFO)

Barn skal oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Derfor skal barnehagen legge til rette for at barn får en god avslutning på barnehageperioden, og at de er forberedt til å begynne på skolen.

Skolestartskjema

Samarbeid med barnehage og foreldre som ikke bor sammen

Det kan i enkelte tilfeller være vanskelig for de ansatte i barnehagene å vite hvordan de skal forholde seg til foreldre som ikke bor sammen. Barnehagen vil gi informasjon om rutiner for å sikre godt samarbeid. Det er viktig at barnehagen har oversikt over hvilke avtaler foreldrene har.

Barnehagen skal gi barn under skolealder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Det er foreldrene som har ansvar for barnas oppdragelse.  Barnehagen må vise respekt for ulike familieformer.

Transport av barnehagebarn

Alle barnehagebarn skal være forsvarlig sikret når de er på tur sammen med barnehagen sin.