I Lindesnes er inkludering et satsningsområde. Det samme er utvikling av en tidlig- og tverrfaglig innsats. Utviklingen av trygge, gode barnehage- og skolemiljøer er viktig for at barn og unge skal oppleve mestring, læring og utvikling. Vi er også opptatt av at en god oppvekst i Lindesnes er noe mer enn gode barnehager og skoler; det er også gode nærmiljøer. Derfor samarbeider vi godt med frivilligheten, lag og foreninger, og lokale fag- og ressursmiljøer." Ok, eller vil du endre mer?

Satsingsområdet er forankret i Kommuneplanen 2020–2032 Bedre Sammen, Regionplan Agder 2030 og nasjonale sektormål. I denne informasjonsfilmen ønsker vi å vise hvordan forsterke den røde tråden mellom nasjonale og regionale føringer, satsinger og innsatser, helt ut til de ansatte i kommunen vår. Vi vil å vise frem bredden i laget som jobber for at barn og unge i Lindesnes skal oppleve mestring, læring og utvikling – og hvordan det tverrfaglige og helsefremmende arbeidet er med på å øke kvaliteten i tilbudene som gis i barnehage og skole.  
 

Vi er stolte av de ansatte i våre barnehager, skoler og på Familiens Hus 0-24 som hver dag er på jobb for at barn og unge i kommunen skal få et så godt tilbud som mulig. Vi har et godt lag rundt barn og unge i Lindesnes. Vi har gode samarbeidspartnere både lokalt, regionalt og nasjonalt som er med å utvikle kvaliteten i vår kommune!