Hvis du i tillegg sender litt informasjon om arrangementet til byjubileet2021@lindesnes.kommune.no – så vil vi legge det inn i arrangementsoversikten på kommunens nettside slik at blir tilgjengelig for alle, og flere kan delta.