Hvorfor er det viktig?

Vi sender faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt ut i uke 21/22. 

Når faktura og brev sendes ut, bruker kommunen adressene fra Folkeregisteret og Brønnøysundregisteret. Vi opplever dessverre at vi får en del i retur fordi adressen er feil. Ofte er grunnen at det er meldt flytting kun til posten, og ikke i folkeregisteret. 

Privatpersoner

Har du flyttet, må du huske å melde flytting både til posten og folkeregisteret.

Klikk og meld flytting både til Posten og Folkeregisteret


Har du meldt flytting til posten, men ikke til folkeregisteret?

Klikk og meld flytting til Folkeregisteret

Bedrifter/organisasjoner

For bedrifter/organisasjoner må det meldes endring av postadressen til posten. I tillegg må du melde om endring av postadresse og/eller forretningsadressen til Brønnøysundregisteret.  

Endringer om ditt foretak i Brønnøysundregistrene (adresse, telefon, e-postadresse, foretaksnavn, virksomhetsområde, styremedlemmer, bankkonto, m.m.), skal meldes inn via skjemaet Samordnet registermelding i Altinn.