Hvordan melde inn fravær

Alle fraværsmeldinger sendes som SMS til 59 44 72 45

Hvordan sende SMS

  • Start SMS´en med signaturen til vedkommende du ønsker å sende SMS til. Ved starten av skoleåret kommer lærerne til å informere om signaturen.
  • Om du glemmer signaturen i starten av SMS´en, vil den ikke komme frem. 
  • Ikke skriv sensitiv informasjon i SMS'en.
  • Det er ikke mulig å ringe telefonnummeret. Så lenge telefonnummeret ditt er registrert i foresattpåloggingen kan skolen se hvem meldinger kommer fra. 
  • Ved spørsmål ta kontakt med skolen det gjelder.