Njervesanden

Njervesanden ligger fint vendt mot sør – sør vest like ved Spangereidveien (FV460) og ca 1,2 km før Spangereid kanalen. Det er gode parkerings muligheter og renovasjon på stranden.  

  • Det finnes volleyball nett for sandvolleyball aktivitet, forøvrig er det god plass for friluftslivs aktiviteter i sjøen og langs stranda. 
  • Stranden er i sommerhalvåret sikret med gule bøyer. Dette gjør det tryggere for badende. 

Stranden og arealene bakenfor er statlig sikret friluftsområde. Det er fint hvis besøkende viser hensyn i marehalmsbeltet, her er det vegetasjon vi ønsker å ta vare på.