Om arrangementet

Dette blir en fagdag som gir kompetanse på hva som er god forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme, og hvilke tegn og signaler man må være obs på. Få informasjon om hvem man kan henvende seg til for støtte og hjelp, og hva som står i lovverket om temaet. Det blir gruppediskusjoner som tar utgangspunkt i en case.

Fagdagen passer for ansatte som er i kontakt med barn, unge, eller voksne. Det kan for eksempel være gjennom NAV, oppvekstsektoren, videregående skole, karrieresenteret, lag og foreninger.

Arrangementet er gratis. Det blir servert lunsj for deltakerne.

Det er ventet fullt hus til det som blir en spennende og lærerik halvdagsfagdag!

 

Program for dagen

Tid Tema Foredragsholder
08.30 - 08.45 (15 min) Velkommen og bakgrunn for fagdagen Anette Strandmyr Fidje, SLT-koordinator

08.45-09.05
(20 min)

Bekymringstegn, tegn, signaler, og fenomenbeskrivelse av radikalisering Magne Langseth, forebyggende politi, tidligere radikaliseringskontakt
09.05-09.25
(20 min)
Guttene som ikke lykkes og om utenforskap i en radikaliseringsprosess Plattform
09.25-09.35
(10 min)
Pause  
09.35-09-55
(20 min)

Hvem kan man kontakte for å få råd?

  • Hva er rollene til Sarah i Agder politidistrikt og til politikontakten?
  • Hva er mentor i Plattform/RVTS og mentor lokalt
Sarah Kjernlie Johansen, radikaliseringskontakt i Agder politidistrikt, Plattform
10.00-10.30
(30 min)
Taushetsplikt og samhandling i en sak som involverer NAV, politi, helse og barnevern.
Taushetsplikt og samhandling mellom etater. Stikkord: Hvordan kan man forebygge og avverge terrorhandling rettet mot homofile? Ekstremistisk familiefar, religion, og psykisk uhelse. Grad av bekymring og reell fare for liv og helse. Ulike lovverk og mulighetsrom.
Kurt O. Bjørnes, advokat
(digitalt via Teams)
10.30.10.45 
(15 min)
Pause  
10.45-11.10
(25 min)
  • Hvilke rutiner har din arbeidsplass for håndtering når det er bekymring for at en person er radikalisert?
  • Presentere rutiner hos NAV som eksempel.
Ellen Isaksen, NAV
11.10-12.00
(50 min)
Case om en familie (involverer flere tjenester samtidig Anette Strandmyr Fidje og Ellen Isaksen