Avdelingen har egen lege til stede hverdager, og benytter legevaktslege ved behov ellers i døgnet. Det er fastleger, legevaktslege og akuttmottak som kan legge inn en pasient på ØHD plass. Det skal være avklart diagnose, planlagt behandling og videre observasjon før innleggelse. På dagtid ukedager er det vakthavende ØHD lege som skal ha alle henvendelser om innleggelser på telefon. Resten av døgnet er det vakthavende sykepleier som tar imot telefoner om innleggelse fra lege.

 91 17 87 39 - vakthavende ØHD lege dagtid, kl. 08:00 - 15:30 
 91 62 31 33 - vakthavende ØHD sykepleier