Ordfører Even Tronstad Sagebakken åpnet konferansen med å understreke betydningen av ord.

- Ord betyr noe. De ordene vi bruker skaper holdninger. De holdningene vi har, skaper handlinger, sa han.

Kommunalsjef for oppvekst i Lindenses kommune, Einar Buø, oppfordret ungdom som opplever hatprat til å søke hjelp.

- Søk hjelp og støtte fra nærmiljø, voksne eller ansatte der dere er. Dere må ikke gå å bære på dette alene hvis dere blir utsatt for noe, sa han.

Ord som våpen

Ungdomsrådet utfordret politisk rådgiver, Kai Steffen Østensen, til å si noe om hvor mye ungdom må tåle.

- Ungdom må tåle å være i situasjoner hvor man er uenig i ting, men i situasjoner hvor man er uenig skal man aldri akseptere at noen bruker identiteten din, kroppen din, eller den du er som våpen for å sette deg ut av spill, sa han.

Hva er hatprat?

Hatprat er ytringer som sprer eller oppfordrer til hat mot personer på bakgrunn av gruppen de tilhører. Hatefulle ytringer handler ofte om etnisitet, religion eller livssyn, kjønn, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk eller nedsatt funksjonsevne. (Kilde: Bufdir)

TV-personlighet Leo Ajkic oppfordret ungdommene til å si hyggelige ting til andre, og til å møte hverandre med kjærlighet og positivitet.