Øyvind Jorstad
Øyvind Jorstad

Avdelingsleder Øyvind Jorstad

oyvind.jorstad@lindesnes.kommune.no
38 28 92 24

Ansvarsområde
Tilskudd til skogsveier

Einar Ukkelberg

 einar.ukkelberg@lindesnes.kommune.no
 38 28 92 25

Ansvarsområde:
Produksjonstilskudd og avløsning ferie og fritid
Regionalt Miljøprogram – fylkesvise regler
Drenering
Tiltak i beiteområder - kommunale prioriteringer
Erstatningsordning ved klimabetingede skader - avlingssvikt

Christian Aas

arnar.christian.aas@lindesnes.kommune.no
38 28 92 27

Ansvarsområde
Skogfondsordningen
Tilskudd til skogkultur
Viltfond
Skogbruksrelaterte lån og tilskudd fra Innovasjon Norge

Kirstine Fuskeland

kirstine.fuskeland@lindesnes.kommune.no
38 28 92 22

Ansvarsområde
Spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap SMIL – NB! Kommunale prioriteringer (utarbeides høsten 2020)
Tilskudd til avløsning ved sykdom, fødsel m.m.
Jordbruksrelaterte lån og tilskudd fra Innovasjon Norge