Avdelingsleder Øyvind Jorstad

oyvind.jorstad@lindesnes.kommune.no
48 12 11 76

Ansvarsområde

 • Jordlovssaker
 • Kalking
 • Kraftfond
 • Motorferdsel i utmark
 • Plansaker
 • Skogfond
 • Skogsveier

Christian Aas

arnar.christian.aas@lindesnes.kommune.no
91 84 96 37

Ansvarsområde

 • Bioenergi
 • Juletre og pyntegrønt
 • Skogfond
 • Skogkultur
 • Skogsveier
 • Viltforvaltning

Einar Ukkelberg

 einar.ukkelberg@lindesnes.kommune.no
94 15 92 59

Ansvarsområde:

 • Drenering
 • Erstatningsordning ved klimabetingede skader - avlingssvikt
 • Husdyrgjødsel
 • Produksjonstilskudd og avløsning ferie og fritid
 • Produsentnummer
 • Regionalt Miljøprogram – fylkesvise regler
 • Sprøytesertifikat
 • Tiltak i beiteområder - kommunale prioriteringer

Kirstine Fuskeland

kirstine.fuskeland@lindesnes.kommune.no
95 10 03 24

Ansvarsområde

 • Avløsning ved sykdom
 • Jordbruksrelaterte søknader Innovasjon Norge
 • Jordlovssaker
 • Konsesjon og boplikt
 • SMIL - Spesielle tiltak i jordbrukets kulturlandskap