Din stemme er viktig

Spørreundersøkelsen IVARETATT? gjennomføres årlig i perioden desember–mars. Du oppfordres til å besvare undersøkelsen hvert år. 

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene. Lindesnes kommune har da mulighet til å bruke anonyme resultater fra undersøkelsen i sitt kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg vil anonyme resultater fra undersøkelsen brukes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner.

Her kan du lese mer om pårørendeundersøkelsen IVARETATT?