Slik søker Ukrainske borgere kollektiv beskyttelse (asyl) i Norge

Politiet har laget en side med informasjon om hvordan ukrainske borgere søker asyl i Norge.

Alle borgere fra Ukraina som skal søke asyl i Agder må ta kontakt med politiet på

Telefon  +47 38 13 60 00 
eller e-post agder.asyl@politiet.no 

for å avtale tid til registrering. Registeringen skjer på politihuset i Kristiansand. Du må avtale tid på forhånd.

Du kan lese mer om hvordan registreringen foregår på UDI sine nettsider.

Adressen er:
Tollbodgata 14
4614 Kristiansand. 

Når søkeren er registrert vil UDI sørge for midlertidig innkvartering mens søkeren venter på plassering på asylmottak, dersom ikke søkeren allerede har et sted å bo.

Kontaktinformasjon for registrering hos politiet

Telefon: + 47 38 13 60 00
Åpningstid: Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 08:00–15:30
E-post: agder.asyl@politiet.no

Du må oppgi navn og telefonnummer når du bestiller time. Politiet vil deretter ta kontakt for tidspunkt for registrering. 

Hvis du ikke har et sted å bo

Hvis du ikke har et sted å bo, kan du kontakte politiet der du er for å søke om kollektiv beskyttelse (asyl). I Lindesnes og Agder er det på Politihuset i Kristiansand. Se punktet over for mer informasjon. Du trenger ikke å dra til Nasjonalt Ankomstsenter for å registrere deg.