Har din virksomhet allerede en fast bevilling?

Da skal du søke om å utvide bevillingen for en enkelt anledning. Informasjon og søknadsskjema finner du her.

Sjekk om du må søke

Prøv vår veileder og sjekk om du må søke om skjenkebevilling for et enkelt arrangement. 

Veileder - skjenkebevilling for et enkelt arrangement

Søknadsfrist

Søknad om skjenkebevilling skal sendes minst en 14 dager før arrangementet skal finne sted. Ved større arrangementer (for eksempel festivaler) må søknad sendes minst t30 dager i forkant av arrangementet.

Søknadsskjema

Vi har et skjema for å søke om skjenkebevilling for et enkelt arrangement. 

Du kan søke om skjenkebevilling for følgende type arrangement: 

 • åpent arrangement: festival, konsert eller annet klart avgrenset arrangement som er åpent for alle.
 • lukket arrangement: Arrangement som ikke er åpent for utenforstående. Gjestene skal ha tilknytning til verten. For eksempel bryllup.

Dokumentasjon ved større arrangement, konsert eller festival 

Skal det arrangeres et større arrangement, konsert eller festival må følgende dokumenter legges ved søknaden:  

Når må du søke?

Du må som regel søke om skjenkebevilling hvis du skal servere alkohol på arrangementet ditt.
Det er noen unntak. 

Du må søke om skjenkebevilling hvis

 • du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling
 • du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer
 • du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område

Unntak

 • man trenger ikke bevilling for private selskaper der man har med alkoholen selv, hvis den som leier ut lokalet ikke har noe med mat og drikke å gjøre
 • man trenger ikke søke bevilling hvis ansatte benytter arbeidsgivers lokaler til arrangementet

Merk

Selv om du ikke tar betalt for drikken er det bevillingsplikt for skjenking av alkohol på følgende steder:

 • serveringssteder
 • lokaler som vanligvis er tilgjengelige for alle
 • forsamlingslokaler og andre felleslokaler
 • steder der offentlige møter, fester, utstillinger eller annet finner sted
 • gate, torg, vei, park eller andre offentlige plasser
 • transportmidler som vanligvis er tilgjengelige for alle

Hvilke krav må være oppfylt?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år
 • Det må oppgis en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år og ha uklanderlig vandel. Kommunen innhenter derfor en uttalelse fra politiet
 • Ved større arrangementer må det oppgis to skjenkeansvarlige 

Hva koster det?

Dersom avgiftsberegning for faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk er høyere enn kommunalt gebyr for arrangementet, vil du bli etterfakturert. Se punkt under vedrørende innsendelse av omsetningsoppgave. 

Innsendelse av omsetningsoppgave

Etter et åpent arrangement må du innen 14 dager sende en omsetningsoppgave til kommunen der du oppgir hvor mye alkohol som ble solgt.

Dersom avgiftsberegning for faktisk omsatt mengde alkoholholdig drikk er høyere enn kommunalt gebyr for arrangementet, vil du bli etterfakturert.  

Informasjon og skjema for omsetningsoppgave finner du her