Trygge råd til foreldre/ foresatte

Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (bufdir) har laget noen trygge råd til foreldre/ foresatte med barn i barnehagealder. På nettsiden deres kan du lese om:

Klikk og les mer om småbarn på bufdir.no