Når må barnet være hjemme fra barnehagen?

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

Lengre sykefravær - betaling

Er barnet ditt syk og borte fra barnehagen sammehengende i mer enn en måned, kan du søke om å slippe å betale for hele perioden. Du må da legge frem legeerklæring.