Dette gjelder nå

 
 • Du trenger ikke teste deg for korona, selv om du har symptomer. 
 • Barn i barnehage og skoleelever anbefales å holde seg hjemme hvis de er syke, men trenger ikke å teste seg. De kan gå på skole og barnehage når de har vært feberfrie i 24 timer.
 • Du bør holde deg hjemme om du er syk med luftveissymptomer.
 • Du trenger ikke registrere positiv selvtest.
 • Du trenger ikke ta PCR-test. Behøver du dette for dokumentasjon i koronasertifikatet, må du betale for det selv.

Anbefaling til personer i risikogruppene

Helsedirektoratet anbefaler at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19 selvtester seg i inntil fire dager ved luftveissymptomer og får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid ved påvist covid-19.

Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutviklingen for personer med høy risiko for å bli alvorlig syke.

Behandling med Paxlovid bør starte så tidlig som mulig. Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. Ved positivt resultat eller forverring av symptomer, bør man oppsøke lege. Paxlovid er reseptbelagt.  

Les mer på Helsenorge sine nettsider.

De som har størst risiko for alvorlig sykdom er

 • De med høy alder (Over 65år)
 • De med alvorlig immunsvikt
 • De med kroniske sykdommer, særlig
  • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
  • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
  • Dårlig regulert diabetes
  • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
  • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
  • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
  • Alvorlig demens
  • Downs syndrom
 • Uvaksinerte over 50 år

Gratis selvtester

Selvtester deles fremdeles ut gratis på kommunens innbyggertorv/bibliotek/kiosk i Øyslebø, på Vigeland og i Buen kulturhus i Mandal i hele åpningstiden.