Områder som testes og resultat

Badeplass Resultater Verdier cfu/100 ml

 (forrige måling)

Budokka ved badeplassen God <10 <10
Sjøsanden ved Piren God 20 <10
Sjøsanden ved Hobdeheia God 30 10
Banken God <10 <10
Tregde Feriesenter God <10 <10 
Frøyslandstjønna God <10 <10
Skjernøya ved kapellet God <10 <10 
Bystranda, Vigeland God 40 270
Njervesanden strand God 20 <10
Sniksanden strand Mindre god 150 50
Jåbekksvannet   Ikke testet Ikke testet
Badevannsprøver - resultater

Hva betyr resultatene? 

  • God: under 100 cfu/100 ml
  • Mindre god: Mellom 100-1000 cfu/100 ml
  • Ikke akseptabel: over 1000 cfu/100

Dersom kvaliteten på badevannet ikke er akseptabel tar kommunen en kontrolltest. Dersom kontrollprøven viser en verdi som ikke er akseptabel vil vi stenge den aktuelle badeplassen. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom vannkvaliteten måles etter kraftig regnvær, hender det at verdiene stiger for en kort periode på grunn av tilsig.