Områder som testes og resultat

Badeplass Resultater Verdier cfu/100 ml

 (forrige måling)

Budokka ved badeplassen God 10 20
Sjøsanden ved Piren God 30 20
Sjøsanden ved Hobdeheia God 20 30
Banken God 20 150
Tregde Feriesenter God <10 <10
Frøyslandstjønna God <10 <10
Skjernøya ved kapellet God <10 10
Bystranda, Vigeland God 70 30
Njervesanden strand God <10 90
Sniksanden strand God 90 10
Analyse av badevannet

Hva betyr resultatene? 

  • God: under 100 cfu/100 ml
  • Mindre god: Mellom 100-1000 cfu/100 ml
  • Ikke akseptabel: over 1000 cfu/100

Dersom kvaliteten på badevannet ikke er akseptabel tar kommunen en kontrolltest. Dersom kontrollprøven viser en verdi som ikke er akseptabel vil vi stenge den aktuelle badeplassen. 

Vi gjør oppmerksom på at dersom vannkvaliteten måles etter kraftig regnvær, hender det at verdiene stiger for en kort periode på grunn av tilsig. 

Hvor ofte testes det?

Hver uke i sommer tas det prøver av badevannet i Lindesnes. Resultatene legges ut her fortløpende.