Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette er en oversikt over frivillige lag og foreninger i Lindesnes kommune. Det er lag og foreninger selv som melder inn informasjon om sin aktivitet og kontaktinformasjon. Lag og foreninger er videre ansvarlige for å melde inn oppdateringer. Frivillighetskoordinator i Lindesnes er kontaktperson ved spørsmål.

Hvis du ikke finner ditt lag eller forening i denne oversikten, kan du registrere deg her.

Logg inn

Andre
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bolig- og lokalmiljø
Frivilligsentraler
Idrett
Interesseorganisasjoner
Kunst og kultur
Mangfold og inkludering
Natur- og miljøvern
Rekreasjon og sosiale foreninger
Sosiale tjenester
Tros- og livssynsorganisasjoner
Velforening
List alleViser oppføringer i kategorien

A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon

A-larm er en bruker og pårørende organisasjon innen rusfeltet.

- Alle tjenestene våre er gratis og du trenger ingen henvisning.

- Gratis Lavterskeltilbud til brukere i et sosialt og trygt nettverk
- Digitale samlinger for pårørende hvor hele landet kan delta hver uke.

- Samtaler, informasjon og veiledning til brukere på telefon, digitalt, mail eller i møter

- Brukermedvirkning i råd og utvalg, med fokus på rettigheter og tjenester for brukere

- Holdnings og- opplysnings arbeid om rusproblematikk for brukere

- Samarbeider med organisasjoner, helseforetak, kommuner, NAV og universiteter

Markensgt 36
4612 Kristiansand
Web:www.a-larm.no
Kontakt: Unni Stålesen

Telefon: 47451604

Faste aktiviteter:

Mekkeriet : Møteplass for ungdom/ unge voksne
Mandager og onsdager kl 17.00-20.00

Kaffepraten: Samtalegruppe for brukere og pårørende
Tirsdager kl 17.30 -20.00

Digital Pårørende:
Tirsdager kl 19.00-20.00
Lenke til møtet:
https://us02web.zoom.us/j/86284939338 - Meeting ID: 862 8493 9338

Ungdom i arbeid på Lindland gård
Mandag, tirsdag, onsdag 10.30-1430

For mer informasjon kontakt Regionleder på tlf 47451604

Diabetesforbundet Lindesnes

Diabetesforbundet har som visjon Sammen for et godt liv med diabetes - og en framtid uten.

Lokallaget i Lindesnes ønsker å gi tilbud for alle med diabetes uavhengig av type diabetes, alder og varighet på sykdommen. Vi arrangerer åpne temamøter 4-6 ganger i året, samt samlinger for foreldre til barn med diabetes.

Om du ønsker en å snakke med om diabetes, har vi har 3 sertifiserte "likepersoner" som vil lytte til deg og som er interessert i å hjelpe.

Lagmannsveien 12A
4519 Holum
Kontakt: Lena Olava Kvelland

Telefon: 951 55 580

Faste aktiviteter:

Varmtvanntrening i svømmehallen i Mandal mandager kl. 19-20 og fredager kl. 10-11.

HLF Agder Foreldrelag

Forening for hørselshemmede barn med søsken og foreldre.

Fasselandsveien 261
4520 Lindesnes
Web:www.facebook.com/groups/292974797762432
Kontakt: Ellen Anda Aslesen

Telefon: 469 06 558

Faste aktiviteter:

Vi arrangerer forskjellige aktiviteter og kurs.

HLF Mandal og Omegn

Interesseforening for mennesker med nedsatt hørsel, tinnitus og meniére.

Buråsveien 59 A
4514 Mandal
Web:www.facebook.com/groups/1005291086985207
Kontakt: Jan Inge Revheim

Telefon: 91009550

Faste aktiviteter:

Faste medlemsmøter, åpne kontordager, kurs / foredrag og turer.

Landsforbundet for funksjonshemmede og pårørende (LUPE)

Web:www.lupeorg.no
Kontakt: Synnøve Tisland

Telefon: 92419625

Lindesnes demensforening

LDF er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vi arbeider for en god demensomsorg slik at både demenssyke personer og deres pårørende følges opp med veiledning og hjelp gjennom sykdommen.
Vi arbeider for flere alternative dagsenterplasser og
avlastningsplasser når det er behov for det.

Kontakt: Leder: Sven Erik Faye, Kontaktperson: Marianne Skoie

Telefon: 92628749

Faste aktiviteter:

Samtale grupper for pårørende.
Samtale grupper for voksne barn av demenssyk forelder.
Erfaringsgrupper for demenssyke. Temamøter og demens .
Deltar som vertskap på Kurts kafe.
Deltar med veiledning og hjelp til pårørende på ny-oppstartet demenskor.

Spangereid Helselag

Lokallag i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Aktiviteter for barn, unge og eldre.

Interesseorganisasjon for pårørende og personer med demens. Forebyggende arbeid hjerte/kar sykdommer.

4521 Lindesnes
Kontakt: Eva Dybvik

Telefon: 95129140

Faste aktiviteter:

Hjerteaksjon med marsj for gå-gruppe og barnehager.

"Gå med oss" en gang i uken.

Oppfordrer skoler til å delta i Nasjonalforeningens hoppetau-konkurranse to uker i mai.

"Strikk med oss" hver 14. dag.

Hyggekveld for beboere på "Eldresenteret", Bedehuset.

Deltar i Mandagstreff hver 14. dag.

Årlig sommertur for alle som ønsker å være med.

Opplegg med spill for skoleelever.

Spillavhengighet Norge

Spillavhengighet Norge jobber lokalt, regionalt og nasjonalt for å forebygge spilleavhengighet. Vi bidrar til at spilleavhengige og pårørendes stemmer blir hørt og vi setter lys på avhengighetens baksider.

Strandveien 10
9060 Lyngseidet
Web:www.spillavhengighet.no
Kontakt: Lill-Tove Bergmo

Telefon: 952 30 375

Faste aktiviteter:

Organisasjonen har nettverksgrupper både digitalt og fysiske. Hjelpetelefon og deler ut Gamban for å sperre seg fra spillsider.