Ansvarsområde

  • Legge til rette for dialog og samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor
  • Stimulere til frivillig aktivitet i lokalsamfunnet.