Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette er en oversikt over frivillige lag og foreninger i Lindesnes kommune. Det er lag og foreninger selv som melder inn informasjon om sin aktivitet og kontaktinformasjon. Lag og foreninger er videre ansvarlige for å melde inn oppdateringer. Frivillighetskoordinator i Lindesnes er kontaktperson ved spørsmål.

Hvis du ikke finner ditt lag eller forening i denne oversikten, kan du registrere deg her.

Logg inn

Andre
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bolig- og lokalmiljø
Frivilligsentraler
Idrett
Interesseorganisasjoner
Kunst og kultur
Natur- og miljøvern
Rekreasjon og sosiale foreninger
Sosiale tjenester
Tros- og livssynsorganisasjoner
Velforening
List alleViser oppføringer i kategorien

Mandal KFUK/KFUM-speidere

Kontakt: Brynjulf Bakklund

Telefon: 90763272

Mandal og omegn revmatikerforening

Vi er en forening for personer med revmatiske lidelser. Dette er en forening for alle aldersgrupper.

Facebook: Mandal og omegn revmatiker forening

Web:www.revmatiker.no/ditt-lokallag/agder
Kontakt: Katrine Eike Leikny

Telefon: 99378518

Faste aktiviteter:

Gåtur i Furulunden annenhver onsdag.

Gåtur i Furulunden med avslutning på knokkelkafe siste onsdag i måneden.

Mandal Sanitetsforening

Inspirere til aktivitet for å skape et trygt og inkluderende nærmiljø. Med vekt på det sosial og helsemessige aspekt.
Kvinnehelse og likestilling.

Foged Heibergsgate 7a
4514 Mandal
Web:https://www.facebook.com/mandalsanitetsforening
Kontakt: Nana Finnes

Telefon: 91543592

Faste aktiviteter:

Språkvenn, hver annen uke. Samle minoritetsspråklig kvinner og norske for utveksling av kultur og språktrening.
Informasjons møter. Ca. et i mnd. Åpent for alle.
2 store aksjoner for innsamling av midler. Fastelavns aksjon i februar.
Torvdager i august.

Sydspissen sopp- og nyttevekstforening

Sydspissen sopp og nyttevekstforening er en nyoppstartet forening som fokuserer på sanking av sopp og nyttevekster. Vi arrangerer turer, kontroller, kurs, med mer, i sammenheng med sopp og nyttevekster. Vi har først og fremst aktiviteter i Lyngdal og Lindesnes.

Web:www.sydspissen.soppognyttevekster.no
Kontakt: Lise Anni Lunden

Telefon: 913 06 708

Faste aktiviteter:

Turer
Kontroller
Kurs

Følg oss gjerne på Facebook: Sydspissen sopp- og nyttevekstforening