Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Dette er en oversikt over frivillige lag og foreninger i Lindesnes kommune. Det er lag og foreninger selv som melder inn informasjon om sin aktivitet og kontaktinformasjon. Lag og foreninger er videre ansvarlige for å melde inn oppdateringer. Frivillighetskoordinator i Lindesnes er kontaktperson ved spørsmål.

Hvis du ikke finner ditt lag eller forening i denne oversikten, kan du registrere deg her.

Logg inn

Andre
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Bolig- og lokalmiljø
Frivilligsentraler
Idrett
Interesseorganisasjoner
Kunst og kultur
Natur- og miljøvern
Rekreasjon og sosiale foreninger
Sosiale tjenester
Tros- og livssynsorganisasjoner
Velforening
List alleViser oppføringer i kategorien

Østre Skogsfjord velforening

Velforening for nabolaget på Østre Skogsfjord.
Arrangerer forskjellige sosiale sammenkomster og dugnad i nabolaget.

Kongefjellveien 19
4517 Mandal
Kontakt: Maria Lohne Bakke

Telefon: 90527677

Øvre Vestlia Vel

Velforening for å ivareta vedlikehold av 2 stk kommunale lekeplasser.

Fjellia 12
4520 Lindesnes
Web:www.facebook.com/groups/577838835941357
Kontakt: Ivar Fidje

Telefon: 97719980

Faste aktiviteter:

Årlig rydde aksjon og vedlikehold av lekeapparater og området.
Hver 14 dag klipper vi 2 stk store plener.

Øyslebø Vel

Øyslebø Vel har ca 350 husstander.
Befolkingen på Øyslebø kan dra nytte av følgende:
Vi har fem gapahuker og en dagsturhytte som vi vedlikeholder.
Vi drifter også en 22 hull Frisbeegolfbane.
ØV har en gruppe "voksne menn" som kaller seg "elvebreddens venner",
de vedlikeholder turstier og flere kommunale arealer.

Skjævesland 38
4532 Marnardal
Kontakt: Richard Sløgedal

Telefon: +4747465481

Eigebrekk velforening

Velforeningens formål er å fremme allmennhetens felles interesse på Eigebrekk og herunder sikre allmennheten retten til fri ferdsel.
Velforeningen vi jobbe for gode oppvekstvilkår for barn og unge i bygda.
Integrering av tilflytter.
Aktivisere eldre.
Samt dugnader for å vedlikeholde lekeplasser og friområder.
Facebook-side: Eigebrekk Velforening.

Tregdeveien 832
4516 Mandal
Kontakt: Ann-Lisbeth Clausen Vidovic

Telefon: 47232303

Faste aktiviteter:

Dugnader
Sommer aktiviteter
Turer
Og sammenkomster for alle vinterstid

Fløyheia Vel

Velforening. 1 dugnad pr år. Utover dette og årsmøte er det lite aktivitet.

Fløyheia 4e
4517 Mandal
Kontakt: Christian G. de Presno

Telefon: 91105123

Furutoppen vel

Velforening i boligfelt.

Furutoppen 15
4517 Mandal
Kontakt: Øyvind Brådland

Telefon: 47330165

Halshaug Vel

Halshaug Terrasse
4514 Mandal
Kontakt: Bjørg Ekeland

Telefon: 90616341

Høye grendehus

Grendehus

Høyeveien 41
4534 Marnardal
Kontakt: Sandra Haven
Telefon: 95994024

Faste aktiviteter:

Basar, juletrefest, olsok

Kleven Vel

Velforening som prøver å holde kleven ryddig og fin.

Kleven 9
4515 Mandal
Kontakt: Arild Wilhelmsen

Telefon: +4797432520

Landøy og Udøy Vel

Landøy og Udøy er 2 øyer i Lindesnes kommune, sør for Tregde. Fra gammelt av var Landøy og Udøy bosted for loser og fiskere, i tillegg til litt landbruk. På Landøy var det skole, bygget i 1870 og nedlagt i 1964. På Landøy er det også et eget forsamlingshus "Lokalet" som ble bygget i 1919. I 1920 var det 97 fastboende og 25 skolebarn på begge øyene. På Landøy og Udøy er det 20 våningshus med våningshus sjøbod og båthus, bygget i perioden 1800 til 1930, som i dag brukes som fritidsbolig. På 1990-tallet ble det etablert en egen velforening som har som hovedoppgave å sørge for bevaring og vedlikehold av skolen, "Lokalet, bevar kulturlandskapet, organisere og tilrettelegge for sosiale aktiviteter for Landøy og Udøy, samt øyene i nærheten. På "Lokalet" blir det årlig arrangert basar om sommeren, møter og sammenkomster, samt på skolen, som nå er innredet som Museum, arrangeres det kafe med kulturhistoriske innslag gjennom hele sommeren.

Ærfuglveien 51D
4623 Kristiansand
Kontakt: May-Brith Ohman-Nielsen

Telefon: 97527220

Faste aktiviteter:

På Landøy og Udøy arrangeres det kafé hver lørdag i hele juli på Skolehuset. Sosialt treff for feriegjester på øyene rundt. Salg av kaffe, brus, is og kaker. I midten av juli arrangeres det basar på Lokalet med mang flotte gevinster og dagen etter er det den store Landøy- og Udøy dagen. Dagen starter med fiskekonkurranse på Udøy-fjorden og krabbefiske i stranden på Landøy og Udøy. Deretter er det familieløype på Landøy og etterpå samles vi på skoleplassen til aktiviteter som fotball, volleyball og andre aktiviteter. Kiosk med salg av is, brus, kaffe og kaker. Avsluttes med premieutdeling. På kvelden samles vi i sør-stranda på Landøy til grilling eller fiskesuppe. Det arrangeres også konserter eller andre kulturelle arrangementer som blir nærmere annonsert. De siste årene har det vært arrangert konsert med Helene Bøksle. En fantastisk opplevelse.

Langåsen vel

Langåsen vel, for nærmiljø og samhold i nabolaget.
Facebook-side: Langåsen vel.

Langåsen 29b
4513 Mandal
Kontakt: Christina Midling Tronstad

Telefon: 93060228

Manneskaret Vel

Velforening som jobber for å holde byggefeltet til et fint sted å bo!

Manneskaret 44
4534 Marnardal
Kontakt: Kristin Bråten

Telefon: 47652185

Nedre Vestlia, Trean og Nedre Sølvberget Vel

Velforeningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle et trygt og attraktivt nærmiljø.

Facebook-gruppe: Nedre Vestlia, Trean og Nedre Sølvberget vel

Sølvbergveien 15
4520 Lindesnes
Kontakt: Rolf Steinar Bergli

Telefon: 90993743

Ramsdalen Vel

Facebook: Ramsdalen Vel.

Aasmund Vinjes gate 32
4517 Mandal
Kontakt: Anne Lise Pedersen

Telefon: 97136409

Reme og Svennevik Vel

Vi er to bygder med et felles Vel. Vi ordner med klipping vedlikehold og pynting. Juletretenning, tilrettelegge for barn/unge og eldre. lekeapparater, benker, blomster/trær/busker, fotballmål,volleyballnett, strandleker, dugnad ved plukke søppel langs veier og strender, bygge hummerbu, og planlegger Lavvo ved stranda.
Facebook-side: Reme og Svennevik vel

Bukkensbakken 1
4521 Lindesnes
Kontakt: Lloyd Kristensen

Telefon: 46947210

Faste aktiviteter:

Juletretenning, årsmøte, søppelplukking, klipping

Sjølingstad og omegn vel

Kontakt: Veronica Skuland Granlund

Telefon: 47622663

Skjernøy Vel

Skjernøy Vel er velforeningen på Skjernøy i Lindesnes Kommune. Vi arbeider for felleskapet på øy og vedlikeholder grendehus, lekearealer og avholder diverse arrangement på øya.

Skjernøyveien 447
4516 Mandal
Web:www.skjernøy-vel.com
Kontakt: Andreas Loland

Telefon: 95216191

Faste aktiviteter:

Lobbefest
17 mai
Bingo
Quiz
Høsttreff
Grendehuskafe

Snig Velforening

Snig Velforening sørger for å sikre litt sosiale samlinger for sine innbygger via diverse arrangementer gjennom året.
Og så har vi en ivrig dugnadsgjeng som stiller opp på ulike faste oppgaver og ellers andre ting vi blir enige om.
Facebook: Snig Velforening.

Spangreidveien 431
4520 Lindesnes
Kontakt: John Ove Simonsen

Telefon: 91357288

Faste aktiviteter:

Januar: Juletrefest. Holde skøyteisen på Evja fri for snø.
Februar: Årsmøte.
Mars: Rydding av strendene for rekved.
Mai: Vår-ryddedag rundt fellesområder og vask av bedehuset.
Juni: St.Hans-feiring.
Juli: Gressklipping av felles grøntarealer.
Vasking av offentlig toalett på stranden gjennom hele sommeren.
August/september: Klipping av Evja før vinteren.
November: Sette opp juletre m/lys på stranden.
Desember: Grøtfest.

Spangereid Vel

Spangereid vel er en velforening som bidrar til sosiale sammenkomster for bygda og organisere vårrydding , julegrantenning og annet.

Presthusmoen 1
4521 Lindesnes
Kontakt: Aina Hermansen

Telefon: 48951040

Støkkan og Hermansby vel

Støkkan og Hermansby Vel sitt formål er å ivareta medlemmenes interesser i
området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø.

Foreningens styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

Konkoigata 8a
4514 Mandal
Kontakt: Stian Stinaldo Skjævesland-Mathisen

Telefon: 974 78 050

Stemmen Vang vel

Dette er et vel for bolig feltet vi bor i.
Facebook-side: Stemmen Vang vel.

Vangsveien 11
4517 Mandal
Kontakt: Siv Anita Kristiansen

Telefon: 90560163

Faste aktiviteter:

Dugnad.

Strandkilen beboerforening/Hisåsveien Vel

Strandkilen beboerforening/Hisåsveien Vel er en forening for for 22 husstander i Hisåsveien 11- 53. Vi har sameie på carporter. Vi fungerer som en velforening og har påtatt oss mye ansvar for den kommunale lekeplassen her.

Hisåsveien 49
4513 Mandal
Kontakt: Hisåsveien 49

Telefon: 94154460

Faste aktiviteter:

Vi har dugnader for å rydde og vedlikeholde området og lekeplassen en til to ganger i året.

Syrdal Vel

Skal fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet. Skal særlig bidra til å legge til rette for fast bosetning.
Facebook-gruppe: Syrdal Vel.

Åviksveien 218
4520 Lindesnes
Kontakt: Jan Åge Syrdal Skjærstad

Telefon: 90169994

Faste aktiviteter:

Dugnad, Sankthans-feiring og julefest.

Tredalslia vel

Vel for boligfeltet Tredalslia (Peder Claussønsvei) og Kvernhusbakken. Ivareta beboeres interesser.

Peder Claussønsvei 32
4520 Lindesnes
Kontakt: Arne Kvinen

Telefon: 95152816

Faste aktiviteter:

Årsmøter.

Ulvegjelet Vel

Velforening for nabolaget Ulvegjelet.

Sagaveien 10
4517 Mandal
Kontakt: Turid Kleveland

Telefon: 95805399

Vallemoen Vest Velforening

Velforening for Vallemoen Vest byggefelt (Abrahams vei 1 til 108).
Ansvar for generell drift og vedlikehold av fellesområdene.

Abrahams vei 1-108
4520 Lindesnes
Kontakt: Morten Tveit

Telefon: 95886975

Vigmostad Vel

Kyrehagen 29
4520 Lindesnes
Kontakt: Anita Grønstøl