Politisk behandling

Saken skal behandles i :

  • Kontrollutvalget: 12. mai
  • Formannskapet : 12. mai
  • Kommunestyret: 19. mai