Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Nyheter

Møll bru er stengt for biltrafikk til og med 31. oktober

Agder fylkeskommune må stenge Møll bru på FV455 for all biltrafikk på grunn av vedlikeholdsarbeid fra midten av denne uken og til og med 31. oktober 2023.

Brua vil være åpen for myke trafikanter i hele perioden. Omkjøring for kjøretøy skiltes.  

Møll bru stengt til 31. oktober

Redusert jordmortjeneste for gravide

På grunn av fravær hos jordmødrene, og vansker med å skaffe vikar, vil det være noen endringer i tilbudet. 

Jordmor som tar på magen til en gravid

Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023

For å skape gode lokalsamfunn er det nødvendig å vite hvordan innbyggerne har det. Folkehelseundersøkelsen i Agder 2023 skal gi oppdatert data om folks livskvalitet, trivsel og helse. Undersøkelsen gjennomføres 20.09-13.10. 

Dame og en liten gutt som leker med høstløv

Høstferieaktiviteter

I høstferien er det flere aktører som tilbyr flotte aktiviteter for alle barn, ungdom og voksne i Lindesnes. Bli med og meld deg på - de gleder alle seg til å møte deg!

Høstferieaktiviteter

Lag og foreninger kan nå søke om ekstra tilskudd

Frivillige lag og foreninger kan nå søke om tilskudd til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter som styrker frivilligheten på Agder og bidrar til økt aktivitet og engasjement. 

Søknadsfristen er 10. oktober 2023.

Penger

Et vellykket informasjonsmøte

Vi er i gang med å innføre velferdsteknologi. I den forbindelse arrangerte vi temadag med formål å betrygge innbyggerne om at teknologien brukes riktig, og vil være med på å bidra til at de blir ivaretatt på en trygg og god måte.

Temadag velferdsteknologi - overblikk