Hvor har du lov å brenne bål?

Det er tillatt å brenne bål på egen tomt og på innmark dersom det åpenbart ikke er fare for brann. Brannvesenet vil allikevel opplyse om at dersom et bål kommer ut av kontroll slik at brannvesenet må tilkalles for slukking, så vil forholdet politianmeldes.

Det skal vises særlig varsomhet ved bålbrenning og bruk av grill, slik at det ikke oppstår brannfare eller skade på vegetasjon eller svaberg. 

Hvordan fyre bål trygt?

  • Sjekk skogbrannfaren der du skal fyre opp bål. Er det for tørt? Dropp bålet!
  • Tenk over plassering av bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale.
  • Tenk over vindretning og vindstyrke.
  • Unngå å brenne materiale som gir gnister (papir, bartre, lyng og lignende).
  • Forlat aldri bålet før du er sikker på at det er skikkelig slokket!

Områder i Lindesnes hvor du ikke har lov å brenne bål

I Furulunden og Risøbankområdet er bålbrenning og grilling ikke tillatt uansett årstid.

Meld inn bålbrenning

Verken 110 Agder eller brannvesenet gir godkjenning til brenning, men de ønsker å motta en innmelding i forkant. Den som brenner har alt ansvar for at brenningen skjer på en forsvarlig måte og at brenningen er i tråd med gjeldende regelverk i kommunen. 

Meld inn bålbrenning her