Vår avdeling og dens kontaktinformasjon

Båly barnehage består av 1 avdeling, men deler oss grupper etter alder. Kapasitet: 24 plasser, der barn under 3 år teller som 2.

Gruppe Krabba:

 • Målgruppe:  0-3 år
 • Kapasitet 6 barn
 • Telefon: 90 40 61 05

Gruppe Sjøstjerna:

 • Målgruppe: 3-5 år
 • Kapasitet 12 barn inkludert førskolebarn på gruppe Haien.
 • Telefon: 90 28 11 97

Dialog hjem - barnehage - hjem

Vi benytter oss av appen IST home til daglig informasjon. Samtaler og beskjeder ved henting og levering er en god måte å holde kontakten på både for personalet, barna og foresatte. Barnas beste i samarbeid med dere foresatte er fokus.

Gjennom IST home appen kan du som foresatt blant annet:

 • registrere oppholdsplan
 • melde fravær og registrere fri/ferie
 • registrere henteavtale
 • kommunisere med personale
 • lese dagsaktuelle nyheter fra barnehagen
 • få tilgang til samtykker og søknader.

Foreldresamtaler

Det er planlagt 2 foreldresamtaler i året, men tas ekstra ved behov. 

Planleggingsdager

Vi koordinerer våre planleggingsdager med ferie- og fridagene til skole og sfo på Spangereid, og har følgende fastsatte planleggingsdager: 

 • 02.04.24
 • 10.05.24

Planleggingsdagene blir fastsatt i SU for barnehagen i juni-24 for barnehageår 2024-25.

Barnehagens beliggenhet

Båly barnehage ligger sentralt til på Spangereid. Lokalene er store og gode for allsidig lek og moro, og er i en del av Spangereid Grendehus. 

Utelekeplassen er delt i et område med lekeapparater, og et vernet naturområde som vi kaller Vikingskogen. Hele Spangereid er preget av kulturminner fra vikingtiden, og sagnet om Kråka og vikingtiden er noe barna vil bli kjent med mens de går i barnehagen her.

Utenfor gjerdet har vi hele naturskjønne, historiske og innovative Spangereid. 

Ved Båly havn får barna varierte opplevelser som å se på fiskebåter og levering av fisk, privatbåter og hobbyfiskere, ulike butikker, hytter, hotell, forskjellige restauranter, og blant dem spennende Under. 

Vi har faste turer til Skolen, biblioteket og Spangereidhallen, og vi elsker å bruke de flotte strendene i nærheten. Der blir livet i fjæra studert, fjell og trær klatres i og vi leker i vannkanten.

Våre fokusområder

Ansatte tar utgangspunkt i barnas lek og nysgjerrighet for alle aktiviteter vi skal jobbe med i forhold til rammeplanen og målsettingene. Vi ønsker en hverdag som inviterer til at barna aktivt deltar i situasjoner og avgjørelser som angår dem alene, og hele barnegruppa.

Et innspill fra barna er den store gleden og nysgjerrigheten de viser ved å bruke hele kroppen. De studerer kroppens bevegelser, utfordrer seg selv og opplever mestring, er nysgjerrige og interesserte i hva som finnes inni kroppen. I den forbindelse har vi valgt oss temaet «Kroppen min, og meg». Dette vil være hovedtemaet vårt gjennom hele barnehageåret 2023-2024 som vi ønsker å fordype oss i.

Kosthold i barnehagen

 • Barna tar med niste til frokost
 • Formiddagsmaten starter mellom kl. 11 og 12
 • Fruktmåltid mellom kl. 14 og 14:30.

Maten skal være variert og næringsrik, og med minimalt med salt og sukker. Det vil bli servert varm mat jevnlig, og minimum 2 ganger i måneden. Barna får god tid til måltidene. 

Måltidene skal være hyggelig, barna får delta på sine premisser og de gode og morsomme samtaler blir vektlagt. 

Dere må gi oss beskjed om kostholdstilrettelegging.

Hvordan sørger vi for en god start i barnehagen?

Nye barn:

Vi ønsker at oppstarten skal være så myk og god for det enkelte barn som mulig, og vi trenger hjelp av foresatte for å bli bedre kjent med barnet, og dere som familie.
Slik vil vi motta deg og barnet ditt før barnehageoppstart i barnehagen vår:

 • Pedagogene avtaler tid med foresatte for en førstesamtale før barnehageoppstart.
 • Pedagogene invitere barn og foresatte på besøk før oppstart der dere får sett og undersøkt barnehagen, lekt og får møte ansatte og andre barn. Flere besøk kan avtales.

Ved barnehageoppstart:

 • Foresatte er med på innkjøring, og anbefales å sette av en uke til innkjøring. Barnet bør ha kortere dager, og ansatte fokuserer på relasjonsbygging og tett oppfølging. Individuell tilpasning skjer underveis i samarbeid med hjemmet.
 • Dere får en kontaktperson som vil ha ekstra oppfølging av barnet og dere foresatte.

Overgang mellom grupper:

 • Fordelen med en liten barnehage er at barn og ansatte blir kjent med hverandre selv om de går og jobber på ulike grupper. Men uansett vektlegger vi at barna og voksne må få tid til å bygge gode relasjoner og trygghet til hverandre i forkant av nytt barnehageår.

Hvordan sørger vi for en god, trygg overgang fra barnehage til skole?

Spangereidbarnehagene og skolen startet et formelt samarbeid i 2009, og har innarbeidet rutiner og innhold i takt med samfunnets endringer siden da. De ulike barnehagene og skolen har likeverdig ansvarsforhold i samarbeidet.

Rammene for samarbeidet er:

 • Førskolegruppe 2 ganger i uken.
 • Førskoletreff med førskolebarna fra alle barnehagene, en gang i måneden. (fra september).
 • Felles foreldremøte for alle førskolebarn på skolen i februar.
 • Fadderklassen inviterer barna til skolen.
 • Førskoletreff med besøk på SFO og møte med læreren som blir barnas klassekontakt i mai/juni.
 • Overgangsmøte med skolen om informasjon om språkutvikling, motorikk, trivsel og venner dersom foresatte tillater det.
 • Fjorårets barnehagebarn blir invitert til barnehagen en ettermiddag i september.

Det pedagogiske opplegget er likt i alle barnehagene, og er knyttet opp til satsningsområdene i kommunen.

Styrer, foreldrekontakt og andre kontaktpersoner

 • Styrer: Bente Eliassen
 • Det er 2 foreldrekontakter i Båly barnehage. Kontaktinformasjon til disse oppgis ved henvendelse til barnehagen.