Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kommunale barnehager

Vi har flere kommunale barnehager i Lindesnes kommune. På denne siden finner du informasjon om våre barnehager. Klikk på tittelen for mer informasjon om hver enkelte barnehage. 

Fra og med 01.08.24 vil alle barnehagene ha en åpningstid på 9,5 timer pr dag. 

Båly barnehage

Båly barnehage har helt unike og varierte tur og aktivitetsmuligheter å tilby barna på Spangereid og omegn. Vi bruker naturskjønne, historiske og innovative Spangereid til å gi barna et mangfold av opplevelser. 

Personalets kompetanse, kunnskaper og holdninger gir en god og spennende hverdag for barna med mye glede, lek og trygge rammer. Tilstedeværende voksne er prioritert. 

Båly barnehage, bygget - foto: Bente Eliassen

Bjelland barnehage

Bjelland barnehage ligger helt nord i Lindesnes kommune, og er omgitt av flott natur og har fine lokaler og mye boltreplass. Barnehagen er bygget for to avdelinger og tilpasset barn fra 0-6 år. 

I vår barnehage brenner vi for å se det enkelte barn og sørge for at alle opplever mestring og utvikling. Vi er opptatt av å skape matglede og sunne kostvaner, gi barna ansvar og oppgaver slik at de opplever å være betydningsfulle og sist men ikke minst så skal vi ha det gøy sammen!

Bjelland barnehage, bygget - foto: Rita Heddeland

Frøysland barnehage

Frøysland barnehage er en fem-avdelings barnehage som ligger på Frøysland like ved Frøyslandstjødna. Barnehagen kan ha inntil 82 barn. Plassene er fordelt på to småbarnsavdelinger 0-3 år, to avdelinger med barn i alderen 3-5 år og en avdeling med bare skolestartere. 

Vi vektlegger gode relasjoner, godt samarbeid, trygghet, tillit og sunn kost. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Frøysland barnehage - bygget

Heddeland barnehage

Vi er en fireavdelings barnehage med fokus på at hvert barn skal få oppleve trygghet, glede og mestring gjennom opplevelser sammen med andre barn og voksne. 

Sammen utforsker vi naturen og friluftslivet rundt oss, utformer spennende lekemiljøer sammen med barna og har stort fokus på lesing og bøker. Vi har et eget stort barnehagebibliotek og et flott naturområde med to grillhytter i tilknytning til barnehagen.

Heddeland barnehage, bygget og uteområdet - foto: Gry Tove Kristensen Vik

Hestehaven barnehage

Hestehaven barnehage er en barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser på Vigeland. Barnehagen har en stor og innbydende lekeplass med ulike lekeapparater og utforskningsområder der barna kan leke og utfolde seg fritt.

Personalet i Hestehaven barnehage er erfarne og omsorgsfulle. De jobber aktivt med å skape en trygg og inkluderende atmosfære for barna. Barnehagen legger stor vekt på å fremme et trygt og godt barnehagemiljø. Personalet legger også vekt på å skape gode relasjoner til foreldre, slik at det er et sterkt samarbeid mellom barnehage og hjem. Foreldrene oppfordres også til å delta aktivt i barnehagens aktiviteter og arrangementer.

Hestehaven barnehage, bygget - foto: Wibeke Michaelsen

Kvisla barnehage

Kvisla barnehage ligger sentrumsnært i Mandal, og er en 4-avdelings barnehage med 62 barn. Vi har en småbarnsavdeling for barn i alderen 0-3 år, en avdeling for barn i alderen 1-4 år og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Personalet er en stabil flott gjeng med lang fartstid i barnehagen, og har mye kompetanse på ulike felt.

Kvisla barnehage gjenspeiler et kulturelt mangfold og har fokus på trygge, varme, tilstedeværende og aktive voksne. Vi jobber aktivt for å fremme vennskap og fellesskap i barnehagen vår.

Kvisla barnehage - bygget

Laudal barnehage

Vi er en barnehage med en avdeling, men vi deler barna i grupper. Vi ligger til i nydelige omgivelser i Laudal. Vi har skolen og skogen som nærmeste nabo noe som er trygt og godt for barna når de skal starte på skolen. Vi har et stort ute området.

Laudal barnehage - bygget

Skjebstad barnehage

Skjebstad barnehage har inntil 48 barn fordelt på 3 avdelinger: to småbarnsavdelinger 0-3 år, og en avdeling med barn i alderen 3-5 år der skolestartere er på en egen gruppe. Barnehagen ligger vest i Mandal med nærhet til Valleskogen og vakre strender. Vi har fokus på å fremme vennskap og fellesskap.

Fagområdet kropp, bevegelse og helse er en del av vår profil: "Aktive barn er glade barn!" Barna vil få tilbud om variert fysisk aktivitet hver dag; blant annet hinderløype, ballspill, friidrett, Røris, ski, sykkel, sangleker, dans, matlaging og turer. Vi avslutter barnehageåret med en idrettsdag på idrettsparken. Vi ønsker deg velkommen som søker!

Skjebstad barnehage, bygget. Foto: Nina Kristoffersen

Vigmostad barnehage

Vi er en kommunal barnehage godkjent for 30 plasser plassert i hjertet av bygda Vigmostad nord i Lindesnes kommune. Sammen med barnehagen har vi SFO som er med å gi barna en myk overgang til skolen samt at det beriker lekemiljøet i barnehagen.

«Uansett hvem du er skal du få det godt hos oss» er vår visjon i møte med hverandre, barn og foresatte. Vi har ei personalgruppe med høy og variert kompetanse og erfaring som kontinuerlig jobber med voksenrollen vår og «å se barnet innenfra». Med dette mener vi å hele tiden undre oss for å best mulig legge til rette for at alle barn skal få blomstre!

Bygget til Vigmostad barnehage