Bjelland barnehage

Bjelland barnehage er en to-avdelings barnehage med avdeling Knøttene 0-3 år og avdeling Trollungene 3-6 år. Barnehagen ligger i nordre del av Lindesnes kommune i Bjelland sentrum, og tilhører Bjelland og Laudal Oppvekstsenter.

Kontaktinformasjon:

Våre avdelinger - telefonnummer:

Styrer:

Rita Heddeland


Aktuelle dokumenter

Båly barnehage

Båly barnehage er en 1,5 avdelings barnehage og leier lokaler av Spangereid Grendehus. Barnehagen ligger rett før Båly havn der Havhotellet, butikker og fiskebåtene er. Båly Havn er populært å gå tur til. Det samme er de ulike strendene og skogsområdene som er rett i nærheten.

Barnehagehverdagen tar utgangspunkt i barnas lek og nysgjerrighet for alle aktiviteter vi skal jobbe med i forhold til rammeplanen og målsettingene. Vi ønsker en hverdag som inviterer til at barna aktivt deltar i situasjoner og avgjørelser som angår dem alene, og hele barnegruppa. Vår visjon er «Et godt sted å være, leke og lære».

Kontaktinformasjon:

Våre avdelinger - telefonnummer:

Styrer:

Bente Eliassen


Aktuelle dokumenter

Frøysland barnehage

 Frøysland barnehage er en fem-avdelings barnehage som ligger ved Druidenes hus på Frøysland. Barnehagen har inntil 82 plasser. Plassene er fordelt på to småbarnsavdelinger 0-3 år, to avdelinger med barn i alderen 3-5 år og de senere årene har barnehagen også hatt en avdeling med bare skolestartere.

Kontaktinformasjon:

Våre avdelinger - telefonnummer:

Styrer:

Inger-Lise Hillesund Askildsen


Aktuelle dokumenter

Heddeland barnehage

Barnehagen ligger i naturskjønne omgivelser på Heddeland i Lindesnes. Heddeland barnehage er en kommunal fem-avdelings barnehage for barn i alderen 0 - 6 år. Vi har to småbarnsavdelinger med barn fra 0-3 år og tre avdelinger 3-6 år. Barnehagen er også en del av Øyslebø oppvekstsenter som består av Heddeland barnehage, Øyslebø barneskole og Øyslebø ungdomsskole. Vi samarbeider tett og har fokus på sammenhenger mellom barnehage og skole.

Kontaktinformasjon:

Våre avdelinger - telefonnummer:

Styrer:

Gry Tove K. Vik


Aktuelle dokumenter

Hestehaven barnehage

Hestehaven barnehage er en kommunal barnehage med 112 plasser. Den ble åpnet for drift 01.03.2005. Vi ligger landlig til, og har kort vei til flotte turområder. Det er gåavstand til sentrum der innbyggertorv/bibliotek ligger. Vi har 3 baser, der 2 av basene er aldersblandet (2-6 år), mens den den siste basen er en småbarnsavdeling (1-2 år).

Kontaktinformasjon:

Våre avdelinger - telefonnummer:

Styrer:

Oddbjørg Skuland


Aktuelle dokumenter

Kvisla barnehage

Kvisla barnehage er en kommunal 4-avdelings barnehage med inntil 62 plasser. Vi har en småbarnsavdeling for barn i alderen 0-3 år, en avdeling for barn i alderen 2-4 år og to avdelinger for barn i alderen 3-6 år. Kvisla barnehage gjenspeiler et kulturelt mangfold og har fokus på trygge, varme, tilstedeværende og aktive voksne. Vi jobber aktivt for å fremme vennskap og fellesskap i barnehagen vår.

Barnehagen ligger sentrumsnært i Mandal med et lite vann og flott skogområde rundt. Vi bruker området rundt oss til turer hvor barna får opplevelser i skog og mark. Vi har kort gåavstand til mange av byens fasiliteter som Buen kulturhus, strender, ulike toppturer med utsikt over byen vår.

Kontaktinformasjon:

Våre avdelinger - telefonnummer:

Styrer:

Aslaug Ormestad Fjeldsgaard


Aktuelle dokumenter

Laudal barnehage

Laudal barnehage er en del av Bjelland og Laudal oppvekstsenter som ligger nord i Lindesnes kommune. Oppvekstsenteret består av Laudal skole/SFO/barnehage, og Bjelland skole/SFO/barnehage. 

Laudal Barnehage er en kommunal 2-avdelings barnehage med avdelingene Lille Måltrost (0-3 år) og Fossekallen (3-6 år). Barnehagen ligger i Laudal sentrum like ved Laudal skole. 

Kontaktinformasjon:

Våre avdelinger - telefonnummer:

Styrer:

Therese Holte Johannessen


Aktuelle dokumenter

Skjebstad barnehage

Skjebstad barnehage har inntil 62 plasser fordelt på 3 avdelinger. Barnehagen ligger vest i Mandal med nærhet til Valleskogen og vakre strender. Vi har fokus på å fremme vennskap og fellesskap.

Fagområdet kropp, bevegelse og helse er en del av vår profil: "Aktive barn er glade barn!" Barna vil få tilbud om variert fysisk aktivitet hver dag; blant annet hinderløype, ballspill, friidrett, Røris, ski, sykkel, sangleker, dans, matlaging og turer. Vi avslutter barnehageåret med en idrettsdag på idrettsparken.

Kontaktinformasjon:

Våre avdelinger - telefonnummer:

Styrer:

Nina Kristoffersen


Aktuelle dokumenter

Vigmostad barnehage

Vigmostad barnehage er en kommunal barnehage nord i Lindesnes kommune. Barnehagen har skole og fritidsordning (SFO). «Uansett hvem du er, skal du få det godt hos oss» er vår visjon og holdning til arbeid med hverandre, barna og foresatte.

Kontaktinformasjon:

Våre avdelinger:

  • Solstråla
  • Regnbuen

Styrer:

Kari Kvinen Kaldheim


Aktuelle dokumenter