Barnehagemyndigheten har tre virkemidler for å følge opp dette; godkjenning, veiledning og tilsyn. 

Barnehageloven gjelder for alle barnehager. 

Barnehagemyndigheten kan gi pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter.

Risikovurdering ligger til grunn når barnehagemyndigheten vurderer behov for veiledning og/eller tilsyn. Risikovurderingen gjøres på grunnlag av informasjon barnehagemyndigheten samler inn/mottar for den enkelte barnehage.